Ruka kwenda kwenye maudhui makuu

Saidia kutafsiri ukurasa huu

🌏

Unatazama ukurahasa huu kwa kiingereza kwasababu bado hatujautafsiri. Tusaidie kutafsiri maudhui haya.

Tafsiri ukurasa

Hapana hitilafu hapa!πŸ›

Ukurasa huu hautafsiriwi. Tumeuacha ukurasa huu kwa Kiingereza kwa sasa.

Learn Hub

Learn about Ethereum

Your educational guide to the world of Ethereum. Learn how Ethereum works and how to connect to it. This page includes technical and non-technical articles, guides, and resources.

What is crypto and Ethereum?

You have probably heard a thing or two about cryptocurrencies, Bitcoin, and blockchain, but do you know what those actually are and how they relate to Ethereum? And what is Ethereum anyway?

Not only can Ethereum do what Bitcoin does (transfer money globally), it’s capable of much more – anyone can deploy code onto the network. And because it’s so flexible, any computer program can run on Ethereum.

What is Ethereum?

If you are new, start here to learn the basics of crypto and why Ethereum matters.

Illustration of a person peering into a bazaar, meant to represent Ethereum.
What is Ethereum?

What is ETH?

Ether (ETH) is the currency powering the Ethereum network and apps.

What is ETH?

Where can I get ETH?

There are many ways to get ETH, depending on your location.

Where can I get ETH?

More on Ethereum basics

How do I use Ethereum?

Using Ethereum is relatively straightforward once you get the hang of it. First, you need to download a "wallet". A wallet is an app that helps you store your crypto and interact with applications on Ethereum.

What is a wallet?

Wallets let you manage your ETH and Ethereum applications.

Illustration of a robot.
What is a wallet?

Find a wallet

We'll help you find the best wallet based on the features that matter to you.

List of wallets

Crypto security basics

Learn how to identify scams and how to avoid the most common tricks.

Stay secure

Things to consider when using Ethereum

 • Each Ethereum transaction requires a fee in the form of ETH, even if you need to move different tokens built on Ethereum like the stablecoins USDC or DAI.
 • Fees can be high depending on the number of people trying to use Ethereum, so we recommend using Layer 2s.

More on using Ethereum

What is Ethereum used for?

Ethereum has led to the creation of new products and services that can improve different areas of our lives. We're still in the early stages but there's a lot to be excited about.

Decentralized finance (DeFi)

Explore an alternative financial system that is built without banks and is open to anyone.

What is DeFi?

Stablecoins

Stablecoins are cryptocurrencies designed to stay at a fixed value of a dollar.

What are stablecoins?

Non-fungible tokens (NFTs)

Non-fungible tokens represent ownership of unique items.

What are NFTs?

Decentralized autonomous organizations (DAOs)

DAOs run without the need for coordination by a central entity.

What are DAOs?

Decentralized applications (dapps)

Dapps are creating a new digital economy of peer-to-peer services.

Explore dapps

Emerging use cases

There are also other prominent industries being disrupted by blockchain:

 • Decentralized identity
 • Decentralized social networks
 • Decentralized science (DeSci)
 • Play-to-earn games (P2E)
 • Fundraising through Quadratic Funding
 • Supply chain management

More on Ethereum use cases

Strengthen the Ethereum network

You can help secure Ethereum and earn rewards at the same time on your ETH by staking it. There are different options for staking depending on your technical knowledge and how much ETH you have.

Staking Ethereum

Learn how to start staking your ETH.

Start staking

Run a node

Play a critical role in the Ethereum network by running a node.

Run a node

Learn about Ethereum the protocol

For users most interested in the technical part of the Ethereum network.

Energy consumption

How much energy does Ethereum use?

Is Ethereum green?

Ethereum upgrades

Ethereum upgrades make it more scalable, secure, and sustainable.

Explore upgrades

Ethereum Whitepaper

The original Ethereum proposal written by Vitalik Buterin in 2014.

Read whitepaper

More on the Ethereum protocol

Learn about Ethereum the community

The success of Ethereum is thanks to its incredibly dedicated community. Thousands of inspiring and driven people help push Ethereum’s vision forward. Come and join us!

Community hub

Our community includes people from all backgrounds.

Illustration of a group of builders working together.
Explore more

How can I get involved?

You don't need to be technical to get involved in the Ethereum community.

How can I get involved?

Online communities

Online communities provide a great opportunity to ask more specific questions or get involved.

Explore communities

Books and podcasts

Books about Ethereum and Cryptocurrencies

Podcasts about Ethereum and Cryptocurrencies

 • Bankless A guide to Crypto finance
 • Uncommon Core Explores the transformative nature of trust-minimized currency and financial services
 • Zero Knowledge Goes deep into the tech that will power the emerging decentralized web and the community building this
 • Epicenter Explores the technical, economic, and social implications of the Crypto industry
 • Unchained Dives deep into the people building the decentralized internet, the details of this technology that could underpin our future, and some of the thorniest topics in crypto, such as regulation, security and privacy
 • Into the Bytecode A podcast about the ideas shaping crypto
 • The Daily Gwei Ethereum news recaps, updates and analysis

Was this page helpful?